JOJkári nepoznajú PDA

Redaktori novín JOJky asi nepoznajú PDA. Pri komentovaní správania sa poslancov a členov vlády ukazovali čítajúcich nudistov. Potom strihli na odpoveď Mikloša („robil som si poznámky, mám ich dve strany“). Potom strihli na Mikloša ako drží PDA s komentárom, že to vraj nebolo celý čas tak.
Hm, takže považovali PDA buď za hračku alebo telefón?
Pre trúby, čo netušia: PDA je rovnocennou náhradou pera a papiera.
Pre vrtákov: áno, mohol hrať nejakú hru.

Môže sa Vám ešte páčiť...