Vplyv bežných spalín motorových vozidiel na zdravie a prostredie

Citácie prevzaté zo stránky EKOškola


Najdôležitejšími škodlivinami, ktoré sú produkované pri premávke motorových vozidiel sú:

  • tuhé častice
  • oxid uhoľnatý (CO)
  • uhľovodíky (HC)
  • tekavé látky (VOCs)
  • oxidy dusíka (NOx)
  • oxid síričitý (SO2)
  • ťažké kovy (napr. olovo)
  • oxid uhličitý (CO2) z hľadiska globálnych klimatických zmien

Počas spaľovania paliva sa do ovzdušia uvoľňujú aj ťažké kovy v benzíne, resp. nafte, ako napríklad arzén (As), kadmium (Cd), ortuť (Hg), olovo (Pb), zinok (Zn). Vplyv olova vo vzduchu na zdravie obyvateľstva sa prejavuje najmä v oblasti znižovania IQ u detí.
Samotný oxid síričitý je pre človeka toxický, pričom pôsobí na tkanivá v ústnej dutine, v nose a v pľúcach. Spôsobuje najmä astmatické ochorenia.
Uhľovodíky sú napríklad ropa, benzín, nafta alebo zemný plyn. Niektoré z týchto látok sú tekavé organické látky (VOCs), ako napríklad benzén, ktorý má rakovinotvorný účinok.
Freóny – známy dopad na ozónovú vrstvu a vznik rakoviny kože a ďalších ochorení.
Myslite na to, keď si budete chcieť previezť svoju tlstnúcu prdel vo svojom aute. Napríklad preto, aby ste prirodzeným pohybom riešili tučnotu a nie dodatočným odbúravaním neprirodzenými metódami, keďže sa neradi vzdáte vozenia sa v automobile. A to napriek jeho pohodlnosti a užitočnosti.
Myslite na to, keď sa budete oháňať rakovinou napríklad spôsobenou fajčením a popritom budete produkovať niekoľkonásobne nebezpečnejšie splodiny či už svojim množstvom, intenzitou ale aj „výberom“ chorôb, ktoré Váš automobil dokázateľne spôsobuje.

Môže sa Vám ešte páčiť...