Ikonky namiesto zoznamu

Smartphone má menu zložené zo zoznamu ôsmych povelov zoraďovaných pod sebou ako zoznam v ktorom sa dá stránkovať. Povely sa zoraďujú podľa dvoch pravidiel. Najprv idú predvolené povely a potom podľa poradia zoznam aplikácií, ktoré sú v telefóne predinštalované alebo používateľom nainštalované.
Pokiaľ by ste túžili mať miesto tohto zoznamu ikonky – čo je pri neexistencií polohovacieho zariadenia, ako je dotykový displej, len imidžovou záležitosťou – môžete si tento zoznam nahradiť aplikáciou gStart Menu pre MS Windows Mobile for Smartphone.
Funkcie:
1) Zobrazenie menu Start ako zoznam alebo veľké ikony,
2) Voľba zobrazenia pozadia (bmp, gif alebo jpg). Obrázky sa ukladajú do \Storage\Application Data\Home. Autor sľubuje, že ich bude možné ukladať v ďalšej verzií aj inde,
3) Nastavenie farieb,
4) Schopnosť vymazávať a premenovávať odkazy (mimo systémové skratky),
5) Dynamické vytváranie a prenášanie zložiek,
6) Dynamické prenášanie odkazov medzi zložkami,
7) Zmena poradia odkazov (kompatibilné so Start Menu).
Niektoré funkcie programu by teda pomohli aj napriek praktickej neúčelnosti ikoniek.

Môže sa Vám ešte páčiť...