Matematická hádanka

Subjekt A vyhrá jeden milión. Túto sumu však rozdelí a daruje subjektom B, C a D. Dajme tomu ešte každý z nich svoju čiastku venuje ako dar subjektom E, F a G.
Moja otázka je: kto bude nakoniec najspokojnejší?
Pomôcku použite pokiaľ Vás to naozaj nenapadlo.

Môže sa Vám ešte páčiť...