Urchin s kľúčovými slovami z CZ a SK vyhľadávačov

Tomáš Gluchman doplnil pôvodnú českú úpravu kódu Urchin (Google Analytics) o slovenské vyhľadávače, čo sa hodí obom stranám. Tomášov kód nájdete v jeho príspevku.
Mne len chýbalo explicitné uvedenie ako upravený kód aplikovať: môže dôjsť k nejasnostiam, či je nutné stiahnuť celý merací javascript alebo nie. Takže netreba a náhradu na vašich stránkach urobíte okopírovaním kódu z Tomášovej stránky a zamenením toho, čo máte v stránkach teraz.
Ponecháte iba túto časť:
<script src=“http://www.google-analytics.com/urchin.js“ type=“text/javascript“></scriptglt;
Pred uložením však nezabudnite preniesť Vaše UIN (unikátne číslo pre každý merací kód)!

Môže sa Vám ešte páčiť...