Klon Digg na Slovensku a stav dnes

Nad slovenským klonom digg pod názvom asdf.sk viditeľne prevzal patronát Tomáš Bella. Od začiatku sa v prvom rade zniesla na tento server kritika: prevzatý design a dosť povrchná kópia bez vylepšovacích nástrojov.
Napriek tomu, že sa Tomáš rozhodol asdf.sk podporiť, nedošlo k výraznému uľahčeniu používania stránok. Nepribudli žiadne inteligentné spôsoby pridávania ale aj preberania informácií:


* propagačné tlačítka nestačia a sú bezúčelné,
* články majú ledva *5 hlasov od čitateľov,* v čom vidím zásadný problém, ktorý spočíva v malej komunite. Je možné ho podpornými aktivitami zvýšiť. Na samotnom hlasovaní totiž spočíva odlišnosť od webových agregátorov RSS,
* nenašiel som v systéme *inteligentné vypĺňanie pridávaného článku,* prečo si systém po zadaní URL nedokáže načítať z tagu TITLE zadanej stránky napr. nadpis?
* neexistuje žiadný *nástroj pre prehliadač,* ktorý sa do neho integruje (po vzore delicious, gNotebook…) a umožní napr. označiť text a povelom „ASDFuj“ spustiť pridávací formulár s predvyplnenou URL, nadpisom a označeným textom v popise? Prečo nedokáže načítať tagy z keywords stránky prípadne porovnať svoju sadu tagov s výskytom slov v texte stránky a dajme tomu ich ponúknuť pod poľom na tagy ako 1clickovú pomôcku?
* prečo neexistujú nástroje na *integrovanie „mojich“ článkov do mojej stránky,*
* hlasovaniu by pomohlo aj to, že titulok správy smeruje priamo na stránku, možno by pomohla špecialita, ktorá stránku zobrazí ale zároveň kdesi *v rohu zobrazí „hlasovací“ box* aby som za článok hlasoval až po prečítaní, čo je logické,
* neexistuje ani *“vkladací“ kód, ktorý si integrujem do šablóny mojej stránky* s článkom ktorým môžu čitatelia mojej stránky priamo hlasovať aj bez nutnosti vbehnúť na asdf.sk,
* mohli by existovať aj po vzore Last.fm aj rôzne blbinky, toplisty, „zasdfovátka“…
* ako výborná funkcia by mohla byť aj *“prepájatko“ rôznych článkov* – zistím, že jeden článok sa venuje tej istej téme, tak ho môžem „pridružiť“ k nejakej skupine – postačí trošku zvýrazniť samotné tagovanie a využiť ho – výpis článkov by tak mohol byť nie „pod sebou zoznam“ ale zoznam združený podľa témy – v téme jeden „big“ článok a pod ním odkazy na súvisejúce – a to všetko by klikali návštevníci a nadšenci pre asdf.sk
* neexistuje žiadny nástroj aby som pri publikovaní *“pingol“ asdf.sk* (nemýliť si s vkladacím kódom z horevyššie) a svoj článok tam rovno pichol – dohoda s producentami informácií o integrácií do ich CMS resp. naprogramovanie pluginov do rôznych CMS.
* prečo nepodporuje *obrázky* a ďalší multimediálny obsah? Mohol by som kľudne linkovať priamo tento obsah a asdf.sk by si mohol sám vyrábať zmenšeniny obrázkov a tie vkladať do indexovej stránky,
* svoj profil nemám na „peknej“ URL (čo tak asdf.sk/user/rony), nechápem rozdiel medzi Poslané a Publikované články,
* nemám možnosť indexu podľa tagu – asdf.sk/tag/windows, (doporučujem inšpiráciu v titulkovej lište delicious),
* asdf.sk pri duplicitnom vložení odmieta článok, mal by však *k prvému vkladateľovi pridať aj mená ďalších* – pre mňa je významné vedieť, koľkí sa aktívne pokúsili o doplnenie toho istého článku.
ASDF.SK je viditeľne projekt postavený na verejne dostupnom balíku, ktorý bol nainštalovaný, poslovenčený a spustený. Pre SK/CZ prostredie s omnoho menšími počtami ľudí to však vrcholne nestačí.
Všetky spomínané body majú cieľ zvýšiť počet hlasov z jednotiek na desiatky.
Komentáre nájdete po „zasdfovaní“ článku priamo v diskusií „asdfovaného“ článku.

Môže sa Vám ešte páčiť...