Hackujeme v TV PROGRAMe – prakticky III.

Možno očakávate, že sem teraz vrhnem niečo na stiahnutie. Porozmýšľam.


Preskúmal som možnosti ukladania textových informácií do lokálneho súboru. Prešlo mi to kusom kódu, ktorý som vložil tesne za kód, ktorým vkladám udalosť do Outlooku:
Const ForAppending = 8
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objTextFile = objFSO.OpenTextFile _
("d:\tvprogram.txt", ForAppending, True)
objTextFile.WriteLine("" & oStart & " " & onazov & ", " & ostanice)
objTextFile.Close

Po aktivovaní upozornenia na program sa zároveň uloží ako udalosť v Outlooku a hneď za tým tento kód dopíše do textového súboru ďalší riadok s údajmi o programe.
Pre môj účel by som ďalej tento súbor preniesol na webhosting svojej stránky a v PHP by som sa snažil spáchať niečo, čo by obsah texťáku načítalo, zoradilo podľa dátumu a zobrazilo. V PHP mi je programovanie dosť nepríjemné a preto skriptom neposlúžim.


Download hacku TV program

V nasledovnom balíčku sú mnou upravené súbory, ktoré stačí rozbaliť. Potom ich prekopírujte do priečinka „script“ v inštalácií TV programu. Zvyčajne sa TV program inštaluje do adresára "C:\Program Files\365dní\script\"
* Hack TV Program 2006 11 07
* Na nasledujúcej adrese možno nájdete aj novšie verzie týchto úprav.
Momentálna verzia obsahuje úpravy popísané v doterajších dieloch seriálu o hackovaní TV programu:
* zrušenie popisov programov,
* zobrazenie popisov programov „vyskakovacím“ okienkom po prejdení myšou nad názvom programu,
* mierne farebné úpravy v zobrazení,
* po kliknutí na upozornenie (kliknutie na čas začiatku programu) sa zároveň zapíše program ako udalosť do Outlooku (testované vo verzií MS Outlook 2002),
* pri vypnutí udalosti sa udalosť v Outlooku s rovnakým názvom vymaže,
* po vytvorení udalosti v Outlooku sa dátum, čas, názov a stanica zapíšu do textového súboru na disku D: (zmeniť si to môžete priamo v zdrojáku).
Zásadnejšie problémy:
* pokiaľ sa v dátach vyskytujú dvojité uvodzovky, tak spôsobia chybu syntaxe pretože dáta sú vkladané ako parameter funkcie Upozorni a tie sú uzatvorené práve dvojitými uvodzovkami. Problém sa nedá zmietnuť zo stola ani prechodom na apostrofové zátvorky. Istým riešením by bolo spraviť nejaký filter, ktorý by dáta na disku prepláchol a zrušil uvodzovky. Zatiaľ netuším ako problém vyriešiť,
* po zakliknutí upozornenia vsunuté jadro IE upozorní na možné spustenie ActiveX doplnku, ktoré je nutné odsúhlasiť – to by teoreticky bolo možné upraviť za cenu zníženia „bezpečnosti“ IE.

Môže sa Vám ešte páčiť...