Mozy naďalej rozdáva 2 gigabajty priestoru na serveri

Veľmi príjemný zálohovací server Mozy.com ponúka naďalej dva gigabajty každému novému používateľovi. Atraktívnou vlastnosťou klienta, ktorý beží vo Windows XP je zašifrovanie dát a až takto ich prenáša na server Mozy. Veľkosť priestoru je aj v neplatenej variante dostačujúca na pravidelné zálohovanie dôležitejších vecí. Pre mňa osobne sú to všetko veci, ktoré si zálohujem pre prípad straty alebo nechceného zmazania v zmysle zásady – najlepšie je zálohovať a archivovať na zariadenia, ktoré sú od zdroja čo najďalej. Iste je dobré najcitlivejšie veci zálohovať na externé disky či optické médiá ale tie máme väčšinou pár metrov od zdroja.


Pokiaľ programujete, kreslíte, navrhujete web stránky alebo máte na počítači kvantum office dokumentov, tak klient Mozy môžete nastaviť na zálohovanie zložiek a vybraných súborov v nich.
Novinkou Mozy je integrácia do Windows Explorer a z kontextovej ponuky možno vyvolať restore (obnovu) súboru zo servera Mozy.
Chcete Mozy vyskúšať. Tu je MOJE ODPORÚČANIE: Založte si konto na Mozy.com a mne tým urobte dobre :-)

Môže sa Vám ešte páčiť...