Sociálna sieť proti Instant messengerom

Najskôr sa zdalo, že IM a sociálne siete nemajú nič spoločné. Niečo však áno. Naše vlastné ja, zmena potrieb a vek ovplyvňuje našu ochotu zdržovať sa na miestach, ktorým nestačíme.
Otty popísal jav, ktorý sa u neho deje. Počty online kontaktov v jeho IM sieťach klesajú a na Facebooku stúpajú.
V prvom momente by ste si mohli myslieť, že IM umiera a miesto neho nastupuje Facebook. Je tu však istý rozdiel a charakterizuje ho povaha oboch platforiem.
IM je komunikačný prostriedok. Z bodu A do bodu B. Ako telefón, ako priamy rozhovor. Ako možnosť komunikovať s kýmkoľvek, kto tento prostriedok má.
Sociálna sieť je však budovaná na základe osobných vzťahov. Až následne môžem komunikovať ale skôr by som to nazval „vysielanie“. Každy v sociálnej sieti niečo vysiela. Myslím, že je veľmi málo exotov, ktorí žijú v presvedčení, že prepadnutie elektronickej komunikácii zabíja akýsi život tam vonku a z človeka sa stáva sociálne retardovaný jedinec.
Chcem pripomenúť, že Twitter a mikroblogging by som až tak nadšene nezaraďoval medzi sociálne služby. V prvom rade obmedzuje svoju formu na krátke zápisky (odkazy sa krkolomne obchádzajú skracovaním). V tomto smere odradia širší okruh záujemcov.
Prečo teda je čoraz viac ľudí na Facebooku a menej na IM? Proste Facebook má nakoniec v sebe aj IM, čo z praktického dôvodu vyhovuje lepšie pre komunikáciu kamarátov. Ďalší aspekt je proste fakt, že aj tak najviac času komunikujeme s kamarátmi. Do Facebooku si nepustíme hocikoho a aj keď to konečne Facebook vie (odlišovať skupiny priateľov a každej poskytovať iný obsah – presnejšie neposkytovať), neurobíte to z pohodlnosti. Preto sa vám postupom času javí efektívnejšie, milšie, lepšie komunikovať s ľudmi, ktorých skutočne poznáte.
Vekom rastie nechuť objavovať už objavené. Preto „finty“ rôznych nímandov z ICQ poznáte ako svoje topánky. Proste sa im chcete vyhýbať, lebo už ani „hrať“ s nimi vás proste nebaví. Ak ste pre nímanda známy natoľko, aby vás vyhľadal, proste chcete, aby aj on poskytol rovnakú úroveň informácii o sebe. V IM to je skoro nemožné a vo Facebooku samozrejmé (pokiaľ svoj návyk neprenášate a nemáte za kamaráta každého úchyla, čo o vás prejavil záujem).
Sociálna sieť je nástroj. Neochráni vás pred notorickými spôsobmi ako zbytočne otravovať. Naďalej je na Vás, kto je vo vašom okruhu známych a akých známych majú oni.

Môže sa Vám ešte páčiť...