Život s budúcimi počítačmi

So záujmom (rozumej – internetovo rýchlym prescanovaním textu) som si pozrel článok o budúcnosti počítačov.
Vychádza z toho, že rozvoj kapacít a výkonu je momentálne ešte stále v strmej časti krivky a zrejme sme ešte nenarazili na fyzikálne limity. Preto sa prognózy odrážajú od doterajšieho vývoja (napríklad u pevných diskov) čojaviem od stavu spred 50 rokov a proste to otočia a prognózujú ich kapacity o 50 rokov. Podobne s hustotou tranzistorov (a tým výkonu počítačov).


Preto prognóza hovorí, že približne o desať rokov si kúpite disk s kapacitou 11 PB (petabajtov alebo milión gigabajtov) za 100 USD (73 eur, 2200 Sk). Je to možné? Fakt neviem. Jeden smer sú totiž „točiace sa disky“ a druhý SSD. V oboch sme už možno blízko jedného limitu. Prvý už možno končí so svojimi možnosťami a druhý ešte len bojuje s problémami.
Treba si položiť otázku skôr takto: ak by sme mali takéto obrovské kapacity, tak nezačnú byť neuveriteľné obrovské problémy s prenášaním dát a schopnosťou ich zachovať? Aká by musela byť prenosová rýchlosť medzi médiami, aby sme sa dožili konca prekopírovania obsahu takéhoto disku? Ako dlho by museli dáta na ňom vydržať? Do akej miery sa môžu vyvíjať prenosové rýchlosti bez nežiadúcich sprievodných javov? Prognózy to nakoniec potvrdzujú – dáta si už nebudeme so sebou nosiť ale budeme využívať centrálne úložiská.
Kvantové počítače sú ideou, ktorá operuje práve so starou „tranzistorovou“ technológiou. V podstate každý procesor sú v konečnom dôsledku iba tranzistory. Je jedno či je to ten najnovší alebo ten 20 rokov starý. V článku sa ale nespomína či už prebehli akékoľvek výskumy a reálne pokusy s kvantovými technológiami. Vraj bude v roku 2020.
Mimochodom teleportovanie vraj bude dostupné v roku 2025. Ja sa radšej začítam do sci-fi, aby som si overil predstavy spisovateľov o tom, čo to teleportácia je. Aha, oni tam obvykle predpokladajú, že sa prenášaný predmet rozloží na častice, ktoré sa rýchlosťou svetla prenesú a naspäť v cieli poskladajú. Hm. Keď sa to tak zoberie, tak ten urýchľovač vo Švajčiarsku je v istom zmysle teleportačné zariadenie? Tiež tam rýchlosťou (skoro svetla) pobehujú častice. Len sa zrejme nezameriavajú na poskladanie častíc.
Vrátim sa k tomu otáčaniu histórie rozvoja technológiu do budúcnosti. Nemyslím si, že sa to dá takto zrkadliť. Niektoré technológie v minulosti mali divoký vývoj ale môžu byť už pred smrťou – ich vývoj nebude geometricky rásť. Iné ešte neznáme a nepoužívané dnes nemajú žiadny progres ale môžu naštartovať.
Určite by sme sa mali venovať tomu, že stále nemáme schopnosť „skladovať“ energiu. Musíme ju spotrebovať takmer v tom okamžiku ako ju „vyrobíme“.

Môže sa Vám ešte páčiť...