Žena v HTML

Na podnet Tomáša Uleja:
Tomáš Ulej chcel by som mať ženu, ktorá ma raz inšpiruje k napísaniu knihy o javascripte alebo SEO podobne ako to robia manželky všetkých amerických autorov odbornej literatúry, ale najskôr by som chcel vidieť ako také ženy vôbec môžu vyzerať. (osobný profil na Facebooku)<html xmlns="http://www.w3.org/1981/womans" dir="yes" lang="sk-SK">
<head>
  <img src="hair.png" alt="hat"
  style="color:brown;height:600mm;color:red;height:700mm;color:lightbrown;height:300mm;color:blond;height:600mm" />
  <video src="face.ogg" controls="uncontroled">
 your browser does not support the video tag
 </video>
 <link rel="stylesheet" href="http://eshop.com/themes/necklace.css" type="woman/neck" media="gold, diamond" />
</head>
<body>
  <div id="blouse">
   <ul id="arms">
    <li class="left"><img src="watch.gif" alt="ring" /></li>
    <li class="right"></li>
   </ul>
   <ul id="breast">
    <li class="left"><h1><img src="wonderbra.gif" alt="" /></h1></li>
    <li class="right"><h1><img src="wonderbra.gif" alt="" /></h1></li>
   </ul>
  <div>.</div>
</div>
  <div id="skirt" style="height:45%;">
   <div id="panties"><vr/></div>
   <ul id="legs">
    <li class="left" style="height:1000mm"><img src="shoe.png" style="color:black;vertical-align:bottom;" alt="barefoot" /></li>
    <li class="right" style="height:1000mm"><img src="shoe.png" style="color:black;vertical-align:bottom;" alt="barefoot" /></li>
   </ul>
  </div>
</body>
</html>

Môže sa Vám ešte páčiť...