Zmena poradia položiek v TITLE webu pod Sharepointom

Zamena obsahu značky TITLE vo vygenerovanom kóde stránok pod Sharepointom nie je najpriamočiarejšie ale podľa zdroja, ktorý nad tým experimentoval, je to možné.


V Sharepoint designeri otvorte platnú master.page (obsah si skopírujte a odložte – prípadné chyby nemusíte okamžite odhaliť a hlavne opraviť).
Nájdite riadok s týmto kódom:
<asp:Content ContentPlaceholderID="PlaceHolderPageTitle" runat="server">
a pod tento riadok pridajte tento kód:
<SharePointWebControls:ProjectProperty runat="server" id="ProjectProperty1" Property="Title" /> : <SharePointWebControls:FieldValue id="HomePageTitleInTitleArea" FieldName="Title" runat="server"/>
V tejto konštelácii to na začiatok TITLE vloží názov servera (lokality).
Môj osobný názor je, že lepšie je na začiatok TITLE dať názov dokumentu a až potom názov servera.

Môže sa Vám ešte páčiť...