Tlačítka na webovej stránke a otváranie do nového okna

Medzi prvky vyskytujúce sa na webových stránkach patrí obligátne tlačítko. Prvok, nad ktorým ako konzument nepremýšľate. Viete, že sa naň má kliknúť a v kontexte s obsahom viete, čo sa stane.
Vizuálne tlačítko teda vieme odlíšiť a grafici to využívajú. Stačí ho niekam umiestniť aj je to jasné. Možnosti namaľovať ho sú široké a tu sa dostávame kamsi dovnútra.
Generické tlačítka sú tie, ktoré v kóde (to kdesi vo vnútri, čo nevidíme) zapíšeme príslušnou HTML značkou a sú súčasťou formulárov. V najčistejšom prevedení sú teda súčasť značky FORM.
buttons
Okrem toho však dokážeme vytvoriť a pretvoriť tlačítka:
Generickému tlačítku môžeme pridať rôzne javascriptové akcie. Dokonca do tej miery, že demontujeme pôvodný mechanizmus (odoslanie formulára) a vytvoríme si svoje vlastné udalosti, ktoré komunikujú so serverom „nejako“ inak.
Nakoniec môžeme dokonca demontovať aj samotnú značku tlačítka, čím sa zbavíme svojských metód ich vizuálnych modifikácii a tlačítko si vyrobíme z čohokoľvek. Kľudne zo značky DIV alebo z A HREF.
Práve zlúčením funkcie hypertextového odkazu so vzhľadom tlačítka nastáva zastretie možností odkazu zaužívanou funkciou tlačítka formulára.
U tlačítka totiž vnímame jedinú možnosť: kliknúť (ľavým tlačítkom), pretože sme skúsenosťou zistili, že pravé tlačítko resp. otvorenie do nového okna, či karty nefunguje. V skutočnom generickom tlačítku sa okno otvorí len ak to chce vývojár webu.
U hypertextového odkazu môžem naň kliknúť priamo (a zasa vývojár mu ešte môže vnútiť nové okno – bŕŕŕ) a hlavne môžem si sám otvoriť nové okno/kartu.
Pokiaľ teda urobíte hypertextový odkaz so vzhľadom tlačítka, počítajte s tým, že nemusíme si hneď uvedomiť, že sa to dá použiť aj inak ako tlačítko.

Môže sa Vám ešte páčiť...