Elektronický magazín a PDF verzia časopisu

Niekedy si nemôžete vyberať. Máte PDF verziu časopisu, ktorý v papierovej podobe má rozmer A4. Na obrazovke tabletu je zmenšený a preto sa jeho text nedá čítať. Môžete si ho prelistovať a s námahou približovaním aj čítať.


Elektronický magazín – zneužijem názov emag doteraz používaný pre články vydávané na weboch, ktoré sa nechceli pomenovať weblog – je však na mieru postavená aplikácia. Všetko je premyslené na rozhranie dotykového tabletu. Preto je rozhodne správne riešenie.

Zajtra vydám sľúbený článok s publikáciami pre deti, ktoré môžete mať vo svojom iPade, toto je predslov ku elektronickým publikáciam.


Pre väčšie anglofónne vydavateľstvá už nie je problém mať skelet aplikácie s používateľským rozhraním, ktoré logicky využíva možnosti ovládania gestami a hlavne všetko je prispôsobené veľkosti obrazovky. V magazínoch môžete ťuknúť na obrázky a naštartuje sa napríklad celá fotogaléria s viac obrázkami. Spustí sa video.
Dnes už sa rodí akýsi štandard rozhrania pre emagy. Články sa už nelistujú doľava a doprava ako by sme to čakali u papierového časopisu resp. jeho PDF obdoby. Posúva sa vertikálne – podobne ako webstránka. Horizontálnym gestom meníme články.
Porovnáme si to na videu:

Video sa zobrazí aj na Vimeo: MAXIM versus PDF
Jediný problém, ktorý si treba uvedomiť je nutnosť vyvinúť základnú kostru aplikácie magazínu a zrejme je nevyhnutné podporovať každú možnú platformu zvlášť. Keďže je možné jednotlivé vydania do aplikácie sťahovať ako dáta, tak aspoň tie bude možné pripravovať jednotne.
PDF je zďaleka najjednoduchšie. Časopis sa láme tradičným spôsobom a PDF je súčasťou výrobného procesu ešte pred odovzdaním do tlače. Nič sa nikde neprispôsobuje. Optimálne to nie je, dobré to nie je, budúcnosť to nemá.

Anna Kournikova je v tom úplne náhodne, nijako zvlášť ju nevnímam.

Článok vrátane vložených obrazových záznamov je plne zobraziteľný na iPade a na iPhone sa video spustí v celoobrazovkovom režime. Podporovaný je vrátate rozlíšenia HD.

Môže sa Vám ešte páčiť...