Časový plán pre HTML5

Nasledujúci text je skôr bulvár ako čokoľvek praktické a to dokonca pre TERAZ pracujúceho kódera.

html-5-future-browser

* tento rok sa uzavrie „sortiment“ značiek v HTML5,
* v polovici 2012 sa zamerajú na jemné dolaďovanie správania sa definovaných značiek,
* v roku 2013 sa k testom pridajú aj veľké spoločnosti,
* v priebehu roka 2014 bude HTML5 ustanované štandardom.

Čo to však znamená? Prakticky nič. Vlastne už teraz sú jasné značky, syntax a pokiaľ ste zistili, že prehliadače nejakú drobnosť vedia, tak ju používajte. Akonáhle zistíte, že patrí do HTML5, tak máte principiálnu istotu, že to nikto „nezruší“.
Je možné, že jemné rozdiely v definícií nastanú ale niečo ako, keby premenovali značku, to sa už nestane. Môže sa stať pár zmien v doporučení ako vizuálne značku interpretovať.

V skutočnosti tento plán znamená neodvratný smer k vyhláseniu štandardu. Pokiaľ ste na „ceste“ k HTML5, nejdete slepou cestou.
Zdroj: zajtra

Môže sa Vám ešte páčiť...