Spam v zákonoch

Nebudem sa snažiť o komplexnú analýzu a ani vyslovené nebudem pasovať do jednoznačnej polohy. Nevyžiadaná reklama otravuje a chceli by sme sa jej zbaviť.


Ja ako otrávený nedobrovoľný príjemca sa určite obraciam na túto citáciu:

Zákon o reklame
§ 3 ods. 7: „Reklama sa nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy.“(Zákon o reklame)

Nahnevaný voláš firme, ktorá Vám hodila leták do schránky označenej „nechcem reklamu“. Na druhej strane telefónu Vás srdceryvne presviedčajú, že to nie je predsa reklama a chcú Vás len informovať. Takže zasa vytrhnem z kontextu aj ja a zo zákona:

(2) Reklamou nie je
a) označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej osoby, označenie prevádzkarne alebo organizačnej zložky právnickej osoby alebo fyzickej osoby obchodným menom, ako aj označenie budov, pozemkov a iných nehnuteľných vecí alebo hnuteľných vecí vo vlastníctve alebo v nájme týchto osôb,
b) označenie listov a obálok obchodným menom alebo ochrannou známkou,
c) označenie produktov alebo ich obalov údajmi, ktoré sa musia na nich uvádzať podľa osobitného predpisu, 5)
d) zverejnenie výročnej správy o hospodárení, účtovnej závierky, auditu podniku alebo iných informácií o podniku, ak povinnosť ich zverejnenia vyplýva z osobitného predpisu.6)

Môžete si teda zapamätať otázku: je váš leták vašim sídlom, obálkou, produktom alebo výročnou správou?
Vrátim sa ku § 3 ods. 7 a keby som ho formuloval ja, znel by nejako takto:
„Reklama sa nesmie šíriť bez predchádzajúceho súhlasu príjemcu.“
To však nie je dôležité, pretože ak aj spamer argumentuje, že na neho neplatí tento odsek, tak môžete na neho použiť hneď nasledujúci (keď si on účelovo vytrháva z kontextu zákon, môžete slobodne aj vy):

§ 3 ods. 8: Reklama sa nesmie šíriť adresne, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta.

Nad týmto odsekom môžete založiť svoj boj :-) a nepriestrelné argumenty. Poslali Vám elektronický spam a tvrdia, že nikde nevideli vaše odmietnutie? Zverejnili ste ho predsa na svojej webovej stránke. To isté vhadzované letáky. Na schránke máte nesúhlasný nápis a to skutočne stačí.
V prípade telefonátov platí samozrejme už odsek 7. – musia mať môj predošlý výslovný súhlas. Dokonca neplatia ani žiadne „máme to z verejne dostupných zdrojov“.
V skutočnosti platí, že nie je relevantný ani ich ani môj výklad, založený výhradne na jednotlivých odsekoch zákona a bez kontextu. Musíme totiž poznať celý zákon, možno súvisejúce a daný prípad posudzovať z globálu.
Príkladom je argumentácia založená len na odseku 7 a zamlčaním nasledujúceho odseku 8 resp. odmietanie spamu s tým, že nejde o reklamu ale o „obchodné zdelenie“, čo si spamer obvykle mýli krajinu. :)
Najjednoduchšia je argumentácia pri elektronickej pošte. Keďže zákon jednoznačne určuje charakter nevyžiadanej elektronickej pošty, tak sa stačí sústrediť na argument „nemáte môj súhlas“ a „vopred som vyslovil nesúhlas“ pretože tu zákon neurčuje formu a ja som si vybral moju webku. Letáky v schránke zasa argument nápisu na nej.
Podotýkam, že všetko okrem citácií je môj výklad, tak sa ma nesnažte „dostať“, nemá to zmysel a tento článok nie je súťaž o to, kto je „chytrý“ ani o to, co najrýchlejšie spraviť idiota.

Môže sa Vám ešte páčiť...