Trvalé odblokovanie iPhone

Pozorujeme nárast ponúk k trvalému odblokovaniu iPhone, samozrejme za úhradu obvykle medzi 100 až 200 dolármi. Nejde síce o novinku a takéto niečo je technicky už známa vec avšak nachádzate po webe ponuky k „vzdialenému“ odblokovaniu iPhone aj u typických internetových „priekupníkov“. Tým pádom na ich ponuky narážate častejšie ako v minulosti.


Písané pre iPhone.cz
tri-iphone
K tejto situácií sa vyjadril aj macrumors.com a my vám prekladáme časť tohto textu.
Desiatky webstránok začali ponúkať schopnosť vzdialene odblokovať ich iPhone bez nutnosť jailbreaku ich zariadení. Ako poznamenal prominentný hacker iPhone MuscleNerd, popisovaný proces zasahuje do databáz Apple, kde sa eviduje IMEI zariadení, ktoré majú mať neblokované použitie SIM kariet rôznych operátorov.
Nepotrebuje použiť žiadny hack. Tieto ponuky využívajú prístup do tejto databázy Apple (nakoniec sa unlock uskutoční cez iTunes po pripojení iPhone aby si prístroj z databáz Apple načítal „odblokovanie“).
[i]Pre iphone.cz je tento postup dôverne známy a poskytujú ho GSM operátori svojim klientom, ktorým chcú zablokovaný telefón uvoľniť pre SIM iných operátorov. Mali sme to tu už niekoľkokrát popisované. Dnes rastúce ponuky využívajú identický prístup a umožňujú za peniaze „zápis do databáz Apple“ hocikomu.[/i]
Článok ďalej spomína, že ponuky sa „sypú“ z rôznych websájt avšak nie je jasné, či ide o nezávislých „podnikateľov“ alebo nejako navzájom previazané organizácie, ktoré sa záujemcom javia ako nezávislé.
Pridanie IMEI zariadenia do databázy Apple s odblokovanými iPhone má teoreticky navždy odblokovať zariadenie. Nevieme však povedať, či spoločnosti ponúkajúce „trvalý odblok“ našli cestu, kedy by ich zápisy do Apple databáz boli skutočne trvalé a nemožno spätne vystopovať ich úkony. Nemáme žiadne informácie o tom nakoľko je ich činnosť legálna.
Je teda možné, že súčasný pozdvih týchto ponúk bude znamenať protiopatrenia medzi ktoré by mohla patriť aj likvidácia zápisov. Pre klientov týchto spoločnosti by to znamenalo opätovné zablokovanie ich prístrojov. Obávame sa, že tieto spoločnosti nemôžu skutočne garantovať trvalé odblokovanie. Nemôžu nám totiž zaručiť (z pochopiteľných dôvodov), že ich zápis do databáz je neodhaliteľný resp. absolútne čistý.
Momentálne môžeme teda používateľov zablokovaných telefónov, ktorí sa zaujímajú o odblokovanie ich prístrojov bez „obvyklého“ postupu so jailbreakom a následným nezávislým unlockom skôr varovať pred ponukami malých stránok, ktoré sľubujú trvalé odblokovanie pretože máme pochybnosti o legálnosti ich ponúk a ich neschopnosti skutočne zaručiť službu, ktorú si dajú zaplatiť.
Pre istotu: záruka funkcie nie je to, že tesne po zaplatení sa vám iPhone skutočne odblokuje a aj to funguje. Tá spočíva v tom, že takto to bude naozaj navždy a že nepríde deň, kedy sa „odrazu“ telefón vráti do pôvodného stavu.
Zdroj: macrumors.com

Môže sa Vám ešte páčiť...