S nástupom Piana pripomínam pravidlo o odkazovaní

Každý článok na blogu obsahuje odkaz. Moje pravidlo, ktoré rád plním. Nech je to len odkaz na zdroj alebo na web, ktorý ma inšpiroval. Či hypertextové prepojenie k podrobnejším informáciam, ktoré sa mi nechce opakovať.
S nástupom Piana sa začína ukazovať, že časť predplatiteľov tohto systému sa začala formovať do akejsi sebaelitárskej skupiny, ktorá sa prejavuje ostentatívnym linkovaním (uverejňovaním odkazov) neprístupného obsahu.
Pripomínam, že to etické pravidlo o linkovaní platí aj v tom, že vo verejne dostupnom článku neodkazujem na nedostupný obsah. Chápte to ako odkaz na stránku s chybou 404. Alebo ešte jasnejšie: je to neslušné, pokiaľ pre pochopenie vášho textu je vyžadovaná znalosť čohosi dôležitého (nevydedukovateľného) z obsahu, ktorý je väčšinovému čitateľovi nedostupný.
Možno robíte hlupákov z neplatiacich „chudákov“, ktorí „nepochopili“ systém. Nerobte to zámerne a pokiaľ to charakter vášho dokumentu vyžaduje, tak použite odkaz tak, aby čitateľovi stačil Váš text a aspoň rámcovo si odvodil odkazovaný obsah.
Ak to nerešpektujete, tak ste len agenti a nie nezávislé osobnosti. Samozrejme neexistuje zákaz propagácie komerčných subjektov, tovaru, služieb. Len to treba priznať, deklarovať.
Nabudúce si totiž zosmiešenení čitatelia môžu urobiť svoj vlastný klub a VIP vstup nedostanete.

Môže sa Vám ešte páčiť...