OpenID nikoho nezaujalo a nielen o ňom

OpenID rieši vymyslený problem, ktorý používatelia nemajú. Tak znie rozsudok.


Súhlasím s ním. Technicky je to vychytané riešenie. Miesto desiatok rovnakých (alebo pokiaľ ste opatrný, tak aj rôznych) dvojíc konto a heslo je tu jedno. Všetka práca je na prevádzkovateľoch webov a aplikácií.
Lenže tu začína problém. Pri systéme správy používateľských účtov musí môj systém aj tak mať ich databázu. Síce „odkiaľsi“ prevedzmem názov konta (zo systémov OpenID) ale ďalšie údaje sú už v mojom systéme. Neuľahčí mi to v podstate nič. Naviac s víziou, že ak dám ľuďom na výber, tak OpenID obídu. Ak nechám OpenID, tak zrejme nepochopia systém registrácie.
Takže riešením by bolo úplne zakryť registráciu, aby používateľ netušil, že je v tom OpenID. No a potom, na čo to všetko robiť, keď on nebude tušiť, že potom to konto a heslo môže prepojiť s ďalšími webmi?
A tak sa točíme v kruhu.
Objav OpenID vlastne nie je žiadny objav. Niekoľko rokov predtým sa v korporátnych prostrediach začalo spomínať Single Sign On. Nezrozumiteľný buzzword, ktorý znamená, že koncový používateľ by si miesto desiatok kont a hesiel pamätal len jedno a systémy by si ho „nejako“ vedeli overovať.
Realizovalo sa to všelijako, no princípom je vytvorenie akéhosi centrálneho adresára, ktorý vybavuje žiadosti aplikácií, systémov o overenie.
Za najlepší systém tohto typu považujem to triviálne prihlásenie sa do počítača vo Windows sieti. V podnikových sieťach to výborne funguje a pokiaľ dodávatelia aplikácií poznajú korporátne požiadavky, tak v implementácií Windows prihlasovania nemajú problém. V skutočnosti mávajú až do tej miery, že to vôbec nepoznajú, nechápu princíp alebo jednoducho to nevedia použiť (pretože ich podnikanie vychádza z iného segmentu).
Ak mám teda porovnať OpenID a Windows prihlasovanie, sú to principiálne rovnaké systémy. Ten prvý však nemal šťastie. A druhý je funčný len vo svojom súkromnom bazéne a aj tam je pár neplavcov.
Máte vo firme naozaj jedno konto a jedno heslo?
Myslíte si, že firma, kde má koncový používateľ päť a viac kont niečo podcenila?

Môže sa Vám ešte páčiť...