Začíname budovať rozhranie svojej prvej iOS aplikácie

Všeobecné rady k dotykovým rozhraniam aplikácií. Najmä pre ľudí, ktorí migrujú z myšoidných desktop aplikácií alebo z kódenia webstránok. Na stránke designfestival je kompletný text. Ja skúsim stručne:
* minimálna veľkosť „tapnuteľnej“ plochy (aktívny prvok určený k aktivácií prstom) je 44 pixelov. Všetko menšie spôsobuje problémy,
* záložky (Tab bar) sú štandard ale môžete vymyslieť niečo inovatívne a zrušiť trvale umiestnené záložky v spodnej časti obrazovky,
* modálne dialógy používať na jednoduché úlohy, nie komplexné „wizardy“ s množstvom nastavení,
* premyslite si, či použiť štandardne vyzerajúce prvky alebo vymyslíte svoje.

Môže sa Vám ešte páčiť...