Neustále komentujete svoj údiv nad tým, že ľudia kupujú iPhone?

[glosa] Možno je dôvod v tom, že už nechcú prosiť o pomoc s mobilom takých mudrlantov ako ste Vy.

Možno už majú dosť Vášho arogantného „pomáhania“, keď ich počas hodinovej „výpomoci“ trikrát ponížite, osemkrát zakrútite neveriacky hlavou a dvakrát urazene buchnete mobilom, keď chcú od Vás aby ste nainštalovali tu úžasnú hlúposť miesto tej geniálnej vecičky, ktorú polhodiny vychvaľujete.

Možno sa Vám chcú konečne vyhnúť a mať svoj mobil len pre seba, bez pýtania sa nerdov. Nedať ho z ruky aby ste komentovali ich hlúpe konanie.

Možno s úľavou a radi kúpia mobil, o ktorom hlasne halasne vyhlasujete, že fujvynikdynie a nebudete mať možnosť sa s nimi priamo konfrontovať.

Možno Vám ten iPhone vyložia pred oči, aby Vám dali príležitosť potvrdiť si SPRÁVNOSŤ ich voľby, pretože iba zopakujete predstavenie, ktoré už poznajú.

Možno im iba opakujete to, čo ste o iPhone počuli. A začínajú mať iba pochybnosti či si vôbec myslíte niečo iné ako to, čo ste len počuli od iných…

Možno zapadáte do profilu ľudí, ktorí sa potrebujú o Apple vyjadriť: a žiadna Vami vyslovená myšlienka nie je Vaša :-) A kto má neustále skúmať, či máte vôbec nejaké svoje myšlienky?

Možno to nie je len pocit štýlovosti iPhone, možno je to len pokus vytvoriť si od Vás odstup.

Môže sa Vám ešte páčiť...