Začnite používať HTML5

Aspoň podľa zdroja v článku z CODROPS je tu na to desať dôvodov. Pravdepodobne máte k tomu nejaké dôvody ako neúplná podpora, nefunkčnosť v IE alebo ste jednoducho sklamaní masívnou propagáciou XHTML a nakoniec vývoj ukázal, že je to len ďalšia slepá cesta. Myslíte si, že do praxe nie je HTML5 pripravený a jednoducho si chcete počkať.

Prístupnosť: zdroj tvrdí a má pravdu, že HTML5 zavádza prístupnejší kód. Nové značky. Tu je jadro poznámok o nepodpore.

Podpora videa a audia: rozhodne najviac rozšírená vlastnosť a zároveň asi aj najhlbší zdroj brániaci vyššej používanosti.

Doctype: veľmi zjednodušený zápis, miesto nezrozumiteľného zložitého riadka dve slová.

Čistejší kód: snaha vyvíjať značkovacie jazyky ide vždy sem, urobiť sémantickejší „zdroják“, čitateľnejší a čo najviac balastu mimo kód dokumentu.

Lepšie úložiská: prepáčte, v tomto sa neorientujem, nebudem šíriť vlastné alebo cudzie myšlienky.

Lepšia interaktivita: miesto udelátok na vytvorenie interaktívnych dynamických stránok už HTML5 má v sebe podporu.

Vývoj hier: opäť oblasť v ktorej nemôžem nič vysvetľovať.

Podpora moderných prehliadačov: Chrome, Firefox, Opera, Safari a aj IE9 už plne podporujú HTML5. Zásadný protiargument, že?

Lepší vývoj s ohľadom na mobilnú platformu: verím, že áno.

HTML5 je budúcnosť a už sa na tom asi nič nezmení.

K heslám je lepšie mať k dispozícií praktické informácie, takže seriál Martina Malého o HTML5.

Môže sa Vám ešte páčiť...