Pripravte svoj web pre používateľov iOS

V predošlom článku som sa obšírne venoval Web clip ikonke a vysvetlil som, že sa jej môžete venovať na rôznej úrovni náročnosti. Dokumentácia Apple však pridáva ďalšie vychytávky, ktoré môžu pridať vášmu webu rôzne špeciality. Napríklad „splash“ obrazovka pri otváraní stránky.

Startup Image je obrázok, ktorý sa zobrazí pri otvorení odkazu stránky z plochy (Springboard) iOS. Podobný obrázok používajú natívne iOS aplikácie. Pre používateľa môže byť teda web stránka príjemne blízka aplikácií. Do HEAD sekcie svojho webu zaveďte:

[code]<link rel="apple-touch-startup-image" href="/startup.png">[/code]

Tu už je otázka aké rozmery musí mať. Dokumentácia hovorí o 320 x 460 pixels pre iPhone a iPod Touch. Vieme však, že Retina má iné rozmery. Neviem ako sa iOS vysporiada s týmto problémom.

Váš web môže priamo ovplyvniť rozhranie Safari na iOS. Napríklad môžete skryť prvky Safari pridaním do HEAD:

[code]<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />[/code]

Nakoniec dnes spomeniem, že vaša webstránka môže predpísať iOS aj farbu horného pruhu Status bar.

[code]<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black" />[/code]

Pre odbornejších kodérov dám odpoveď na otázku ako je možné, že niektoré weby reagujú na dotykové gestá.

Môže sa Vám ešte páčiť...