Ako používam úlohovník Reminders v cloudovom režime

iOS prišiel v roku 2007 a vtedy mu skutočne chýbal zabudovaný úlohovník. Spočiatku sa riešil pomocou webapp, neskôr rôznymi pokusmi o aplikácie. Vlastne mi ani jedna z možností plne nevyhovela najmä kvôli komplikovanej synchronizácií. Chcel som totiž pridávať pripomienky aj pomocou počítača, iného zariadenia. Vlastne až Reminders zabudované v súčasných iOS prijateľne funguje.

Reminders je cloudový systém využívajúci iCloud. Znamená to, že sa v iOS zariadení prihlásite svojim Apple ID a to je naviazané na „priestor“ v iCloud. Každé zariadenie, ktoré využije tento istý účet teda ZDIEĽA tie isté pripomienky. Nedokáže teda klasickú predstavu zdieľaných resp. prideľovaných úloh – nemám možnosť určiť „príjemcu“ úlohy, ktorý by ju dostal do svojho zoznamu úloh. Našťastie tento problém nemusím riešiť.

Reminders používam najčastejšie na osobné „úlohy“: zoznam vecí k nákupu, ak ma niečo napadne a nemôžem to splniť hneď (čojaviem v robote si spomeniem, čo mám doma urobiť), ak si od niekoho niečo požičiam alebo naopak on si čosi požičia.

Reminders je teda zoznam úloh, ktoré zaškrtávam ako splnené. Môžem si vytvoriť LISTY resp. separátne ZOZNAMY úloh, najlepšie na triedenie podľa typu. Takže mám list úloh „Nákupy“ ale aj „Spravodaj“, kde si píšem nápady, ktoré by som mal pre weblog urobiť (a obvykle nikdy neurobím).

Každá úloha v Reminders má teda svoje znenie, kedy mi má byť pripomenutá, či a ako často sa má opakovať pripomínanie (každý deň, týždeň, každý druhý týždeň, každý mesiac, každý rok). Okrem dátumu a času sa dá nastaviť aj geografická poloha pre aktivovanie pripomienky, tá však funguje len v iOS zariadení s GPS. To znamená, že určím miesto a keď k nemu dorazím alebo naopak ho opustím, spustí sa pripomienka. Okrem toho je tu priorita – tú však nepoužívam rovnako ako kolónku Notes na dlhší test ku úlohe.

Pripomienky sú klasické notifikácie (push) systému iOS. Úlohy sa trvale synchronizujú s iCloud, takže akákoľvek zmena je pomerne rýchlo prenesená do ostatných zariadení.

Našťastie existuje pomerne komfortná možnosť získať pripomienky aj do bežného počítača. Dokonca sa mi to s miernymi problémami (nutný návod) podarilo aj do iCal v Snow Leopard (ten ešte netuší nič o iCloud). Predpokladám, že podobným postupom alebo ešte jednoduchšie sa dostanú aj do Windows.

Perfektná finta na výrazné uľahčenie práce s úlohami mi prináša najmä nákupný zoznam. Časom som si už stihol napísať pomerne solídny zoznam tovarov a hlavne po splnení (nákupe) a odfajknutí stále vidím splnené úlohy. To mi umožňuje zadať si nový nákup toho istého bez zbytočného zdržovania sa písaním. Vojdem do splnených úloh a dám u daného tovaru (úlohy) preč fajku. Tým pádom to mám akoby novú úlohu a vec je vybavená. U nákupného zoznamu nehrá rolu nejaká pripomienka, v obchode si len otvorím zoznam a odfajkávam.

Výhoda cloudovej synchronizácie je, že málokedy som bez priamej možnosti si zadať úlohu a nemusím hľadať to konkrétne „pravé“ zariadenie, aby som ho aj mal k dispozícií v momente splnenia úlohy. Môžem si tak doma v kľude otvoriť Reminders v iPade a preriešiť zoznamy úloh. V iPhone hocikde si ich pozerám a „plním“, prípadne narýchlo naťuknem úlohu „za behu“.

Ako som už spomenul, pre profesionálne použitie resp. pre použitie medzi viacerými osobami (manželka zadáva vzdialene zo svojho počítača či telefónu manželovi do telefónu úlohy) chýba zdieľanie. Keby som to mal navrhovať, tak zdieľať by sa mali celé ZOZNAMY úloh. V ich nastavení by som určil, ktoré ďalšie osoby ich môžu vidieť, upravovať, kontrolovať plnenie, plniť či zadávať.

Pre ešte profesionálnejšie systémy by to chcelo už sofistikovanejšie systémy, ktoré by fungovali „projektovo“, kde sa už veľká rámcová úloha drobí na sled súbežných alebo naväzujúcich úloh, dokáže sa vetviť podľa variánt plnenia čiastkových úloh ale rozhodne to už do Reminders nemôže patriť, nanajvýš formou výstupu, kedy sofistikovaný systém odosiela úlohy do Reminders ale nič viac.

Môže sa Vám ešte páčiť...