Vývoj pre Popcorn Hour A-400 má zelenú v API

Na webe developer.popbox.com si Flash programátori nájdu dokumentáciu, popis API a príklady skompilovaných aplikácií ale aj sample so zdrojákmi. Syabas odporúča CS4. Aplikácie je možné testovať, pokiaľ som pochopil, vyžaduje sa účet na tomto webe a potom si svoje zariadenie označíte ako testerské a môžete aplikáciu odoslať na Popbox market ale vidíte ju iba vy.

Syabas Popcorn Hour a-400

Takže idea je:

– seriály v samostatnej zložke vždy každý má svoju vlastnú zložku, zložka má meno korelujúce s názvom v TheTVDB,

– ku každej zložke je jeden „fanart“ daného seriálu; logika teda je, že popisky a obrázky sa neviažu na konkrétny súbor s dielom seriálu,

– prekonať sa a vymyslieť UI, asi najťažší bod, ktoré by zo zadanej zložky načítalo najnovšie a zobrazilo ich fanarty; to splní požiadavku zobrazenia najnovších dielov v zložkách seriálov

– vymyslieť a sfuknčniť vo Flash zobrazenie zoznamu „súborov“ v zadanej zložke, samozrejme s tým, že si vysosne sezónu a diel, následne správne zoradí,

– v rámci tohto zoznamu pri každom dieli indikovať HD, či má externé titulky, či bol videný, preskúmať či možnosti API neumožnia po dopozeraní automaticky nastaviť tento príznak,

– indikátor videnia je aktívny, nabehnem naň a aktiváciou prepnem,

– aktívne „tlačítko“ na „vymazanie“; v mojom prípade presun do zložky „kôš“,

– podobne vymyslieť celkový zoznam seriálov a zoraďovať ich buď abecedne alebo od najnovšieho,

– odoslať pomocou Synopsi.TV API aj hodnotenie aj pre nich,

– integrovať pomocou API zo Synopsi.TV aj ich podporu?

Zaujíma to niekoho? Je niekto lepší developer vo Flash ako ja (nie som) s rovnakou motiváciou akú mám ja?

Môže sa Vám ešte páčiť...