Sharepoint: skrytie zložky s dokumentami

Sharepoint je sústava lokalít, v nich zoznamy a zložky. Každej z nich môžete prideliť prístupové práva. Často máte však problém, keď k dátam zložky má mať síce prístup nejaká skupina ľudí ale chcete, aby videli len istú časť súborov a rozhodne nie všetky.

team-large

Vytvoríte stránku a do nej vložíte webpart zložky s dokumentami a nastavíte nejaké zobrazenie s filtrom dokumentov. Dokonca môžete trikom v Sharepoint Designeri prepnúť na XSL a modifikáciou XSL zmeniť filtrovanie ešte hlbšie. Riešil som napríklad zistenie konta používateľa a podľa nejakých vlastností dokumentu (resp. položky v zozname) mu vyberám len tie položky/súbory, ktoré má vidieť.

Lenže nakoniec je vaša snaha na konci možností – používateľ si zobrazí obsah celej lokality, nabehne na zložku s dokumentami a vidí všetko.

Zložku s dokumentami je teda dobre z obsahu celej lokality skryť.

Otvorte lokalitu v Sharepoint Designeri, nájdite zložku a vo vlastnostiach nájdite Hide from browser.

Naďalej funguje priama URL k zložke – keď ju kompromitujete (prezradíte), tak táto „ochrana“ samozrejme nebude funkčná.

Zopakujem:

1. skrytie z Obsahu celej lokality nie je jediný bod k „zabezpečeniu“ prístupu k zložke,

2. URL zložky nesmie byť „známe“, z toho vyplýva, že stačí „uhádnuť“ názov zložky tj. nerieši sa dokonalá bezpečnosť a ochrana dát,

3. nikde na stránkach nesmie byť vložený webpart zložky s hlavičkou, ktorá smeruje… do samotnej zložky :-) viď. bod 2.

4. Odkaz na zložku môže byť prítomný v navigácií položiek (stránka so zobrazením obsahu položky), treba preskúmať a poriešiť

5. ideálne je teda neumožniť zobrazenie jednotlivých položiek.

A ešte raz dôrazne: toto nie je komplexné zabezpečenie citlivého obsahu. Po umiestnení do lokalít Sharepointu je to takmer nemožné! Ochrana obsahu sa dá riešiť nanajvýš zašifrovaním celých dokumentov a používaním patričných nástrojov na dešifrovanie a pod.

Môže sa Vám ešte páčiť...