Chaty GPT majú potenciál v miestach stagnácie

No dobre tie nové čety (gpt und andere).

Chápem fascináciu, no mne prídu (dobre, asi nielen mne) asi takto:

prišli takzvané samoriaditeľné autá. Vykľuli sa z nich však púhe jazdné asistenty. Dramatická odmlka. No lebo nakoniec nemôžeš ich nechať samo_riadiť. Je fuk aké sú oficiálne dôvody, musíš sedieť, kukať na cestu a chytať volant. Pointa: to isté výstupy z tých četov.

Pred pár dňami Marek Prokop mal takúto myšlienku: gpt pomôže pri písaní. Zadáš jej úlohu. niečo to vyprodukuje. Vy napíšete svoj text podľa toho výsledku. Nieže ho celý použijete (ja viem väčšina ľudí je neschopná poskladať tri odstavce a vypisuje litánie na tri strany), použijete to na inšpiráciu, dodá vám nové slovíčka…

No a ja už viem, kde by sa uplatnili takéto technológie.

Textový editor.

Snáď 20-30 rokov sa nemenia. Dostali kontrolu pravopisu. Funguje slovko za slovkom. Navrhuje často nezmysly + jedno správne.

Veď už by to snáď mohlo navrhovať celé časti viet, spojení, odstavcov. Mohol by navrhovať štrukturovanie, rozdelenie súvetí.

Mohol by vás naučiť robiť prezentácie. Viete, čo robievate? Text, ktorý rozprávate, máte napísaný na slide. Viete, že je to vlastne zle? Vy máte mať “voiceover”, čiže text, ktorý hovoríte ako doplnok k zobrazenému slidu.

Mohol by vám do textu doplniť medzinadpisy.

Tam vidím parádne využitie.

No a vy riešite, či to nahradí Google.

Môže sa Vám ešte páčiť...