Vyšiel BSPlayer

sťahujte: vyšiel po dlhšom čase BSPlayer. Čotoje..


prehrávač filmov. Ak si filmy kukáš v Media Playeri po dvojklepe na avičko, tak ťa ľutujem ;-)
viď:
Porovnanie BSPlayer a MDVDP
Ako na filmy s BSPlayerom

Written by rony

1 Comment

Comments are closed.