CSS od M. Prokopa v mojej výbave

Už dorazila na Slovensko a práve som si prešiel pár strán. Ak môžem doporučiť, treba si prečítať najprv Staníčkovu knižku. Prokopova ide už surovo na vec a nájde v nej každý pár zaujímavých vecí. Napríklad čarovanie so selektormi je zaujímavé:
h1 span
h1 + span
h1 > span
Má iné dôsledky na správanie sa zobrazovania a aplikovanie definície. Takže budem si mať čo skúšať.

Written by rony

1 Comment

Comments are closed.