Mashall Brain: Robotický národ (2.)

Slovenský preklad, časť druhá (keď si s tým markoff dal tu prácu a sľúbil ďalšie pokračovanie)

Written by rony