Creative robí slušné barebone

Nie je to ako nabúchané MSI s FM tunerom a prehrávaním MP3, avšak skrinka od Creative SLIXPC pôsobí ako produkt predávaný profesionálmi. Na webe sa mi páči aj inštruktáž ako to zmontovať, vidím tú skrinku zvonku, zvnútra.

Written by rony