Konečne začínajú WM Smartphone aplikácie

Hry ma nezaujímajú ale Smartfilter už je nádejný začiatok, aj keď to nie je dokonalosť sama, je to iba blokovač, kým ja chcem príchodzie hovory riadiť nastavenými pravidlami.

Written by rony