Testovanie Motoroly V80

Pár pôvodných fotografií exkluzívnej Motoroly V80 (črevá má podobné ako V600). Má to vôbec Bluetooth? Ak áno, je to dobré a pre mňa z množiny prijateľných..

Written by rony