Google prehliadač bude Mozilla Firefox? Real?

Ota v komentári mojej fantasmagórie netipoval zle.
Google Browser
Kottke včera publikoval More evidence of a Google browser.
V podstate ide o správy naznačujúce možný vývoj prehliadača nad jadrom Gecko v dieľňach Google. Google má zaregistrovanú doménu gbrowser.com a pre zaujímavosť ešte Blogzilla: Google browser?.
Za upozornenie cez ICQ ďakujem Otovi (viď. jeho del.icio.us)

Written by rony