MetaVNC rieši prístup k viac serverom

VNC pozná každý. Pokiaľ ale naraz pracujete s viac VNC servermi, tak možno sa potešíte možnosti si ich integrovať na jeden desktop. Riešenie sa volá MetaVNC

Written by rony