Skype

Vzhľadom na moje možnosti som sa teda aj ja rozhodol vyskúšať použiteľnosť Skype. Veľmi dobrý a zrozumiteľný zdroj informácií je česká podpora Skype na www.skyper.cz.
Inštalácia pre Windows má deväť megabajtov. Existuje klient pre PocketPC ale zrejme je vhodný len pre WiFi pripojenie.
Zatiaľ som urobil na jednom nešťastníkovi jediné volanie a mám pocit, že mi nefungoval mikrofón.

Written by rony

1 Comment

Comments are closed.