Vyskúšajte si MPx220

Microsoft v rámci propadácie… ehm propagácie svojho Windows Mobile pripravil demo troch telefónov a medzi nimi aj demo MPx220, Audiovox SMT 5600 a Orange SPV C500.
Viac k vývoju okolo MPx220 po česky. V skratke: kupujte telefón označený oranžovou a čiernou bodkou. Celkom vážne je to prúser tohto modelu. Ostáva už iba čakať, či sa vyrieši.

Written by rony

1 Comment

Comments are closed.