Kedy bude Motorola MPx

Motorola MPx will be released before the end of the year…in SE Asia via PocketPCThoughts
Čakanie si skrátime pozrením zaujímavých čriev tohto telefónu.

Written by rony