Novinári

Hodil by som to iba do nekomentovaných (tie mi nefungujú):
Bloggeři noviny nezachrání ani nezničí
Jak blogeři (možná) zachrání noviny
Pri tej príležitosti je vhodné preskúmať vlčí doupě
Pridajte si ešte neautorizovaných rozhovor s hokejistom Žigmundom Pálffym
To mi pripomína možnosť stratiť dve tri hodky nad riešením mojich nekomentovaných odkazov. Bŕ.

Written by rony