Google Laboratória protokolárnymi tvorcami

Google vymýšľa (zrejme otvorený) protokol pre Instant Messaging.
Prvým otvoreným pokusom (v zmysle najznámejším) o niečo podobné je Jabber.
Via Kuba

Written by rony