Ikonky namiesto zoznamu

Smartphone má menu zložené zo zoznamu ôsmych povelov zoraďovaných pod sebou ako zoznam v ktorom sa dá stránkovať. Povely sa zoraďujú podľa dvoch pravidiel. Najprv idú predvolené povely a potom podľa poradia zoznam aplikácií, ktoré sú v telefóne predinštalované alebo používateľom nainštalované.
Pokiaľ by ste túžili mať miesto tohto zoznamu ikonky – čo je pri neexistencií polohovacieho zariadenia, ako je dotykový displej, len imidžovou záležitosťou – môžete si tento zoznam nahradiť aplikáciou gStart Menu pre MS Windows Mobile for Smartphone.
Funkcie:
1) Zobrazenie menu Start ako zoznam alebo veľké ikony,
2) Voľba zobrazenia pozadia (bmp, gif alebo jpg). Obrázky sa ukladajú do \Storage\Application Data\Home. Autor sľubuje, že ich bude možné ukladať v ďalšej verzií aj inde,
3) Nastavenie farieb,
4) Schopnosť vymazávať a premenovávať odkazy (mimo systémové skratky),
5) Dynamické vytváranie a prenášanie zložiek,
6) Dynamické prenášanie odkazov medzi zložkami,
7) Zmena poradia odkazov (kompatibilné so Start Menu).
Niektoré funkcie programu by teda pomohli aj napriek praktickej neúčelnosti ikoniek.

Written by rony