Zmena funkcie pravého tlačítka

Na mobilnaute som našiel hack pre pravé tlačítko WM pre smartphone, ktorým zamením funkciu pravého tlačítka z Kontakty na inú aplikáciu.


V cestě
HKCU\Software\Microsoft vytvoříme klíč Home a v něm klíč Keys a v tomto ještě klíč 113
výsledná cesta bude HKCU\Software\Microsoft\Home\Keys\113
a zde vytvoříme následující klíče:
string s názvem Default, do něj napíšeme jak bude tlačítko pojmenované
string s názvem Open, a do něj napíšeme cestu na aplikaci nebo link, pozor musí být v uvozovkách!
(asi takhle: „Mounted Volume\Program Files\Napr.exe“)
Príklady:
Nová SMS: tmail.exe – service „Inbox“ -to „“ -body “
Zaujímavý spôsob zámeny funkcie tohto tlačítka je aplikácia HotButton

Môže sa Vám ešte páčiť...