Nakupovanie s mobilom

Poznáte to. Pobehujete po hypermarkete a míňate (kráčate popri nich) *koncové jednotky* s uchom prilepeným na mobile cez ktorý im ich *riadiaca jednotka* dáva inštrukcie k prevádzaným úkonom.


Potom nájdete chlapíka, ktorý *zúrivo listuje v SMSkách,* ktorými prichádzajú pokyny…
Popri nich pôsobiaci archaický kus *s kúskom papiera* – zrejme *dierny štítok* s pevne určeným programom.
Modernejšie pôsobí offline systém ďalšej výkonnej jednotky, ktorý funguje na základe *poznámok v PDA* (či smartphone) až po momentálnu vyššiu triedu *odfajkávajúcu si splnené úlohy* počas zaťažkávajúcej misie.
Okrem pomerne denervujúcej prvej jednotky sa všetky spoliehajú na *vopred pripravený sofistikovaný sled činností.* Chýbajúcu interaktivitu, ktorá umožní riadiacej jednotke modifikovať trasu alebo dopĺňať úlohy, by mohol priniesť software pre Windows Mobile smartphone Shopping List, ktorý ju nenáročným spôsobom pre riadiacu jednotku rozširuje práve o možnosť zasahovať až počas výjazdu koncovej jednotky.
Ako to preboha funguje?
Aplikácia sleduje prichádzajúce SMS. Pokiaľ riadiaca jednotka zvolí príslušné kľúčové slovo na začiatku textovej správy, napríklad *KUP,* tak nastúpi Shopping List.
Výkonná jednotka dostáva do svojho mobilu SMS: 'kup desat rozkov'. Shopping List ju spracuje a pridá do zoznamu vecí na kúpenie.
Samozrejmosťou u Shopping List sú tieto funkcie:
* pridávanie alebo editovanie položiek na kúpenie,
* nastavenie priorít každej položky a identifikovanie najnutnejších vecí za pomoci dobre vyzerajúcich ikoniek,
* zoradenie položiek podľa znenia alebo priority,
* filtrovanie podľa „aktívne“ alebo „vykonané“,
* vkladanie poznámok ku každej položke, pokiaľ je to nutné,
* vytváranie a spravovanie viacerých zoznamov podľa potreby a exportovanie a importovanie položiek medzi nimi.
Shopping List je teda výborná vec pre distribuované systémy so samostatnou výkonnou a riadiacou jednotkou, prípadne s viacerými menšími spotrebnými jednotkami.
Neponúka možnosť spolupráce cez ToDo (úlohy) a preto nedokáže aktualizovať dáta z osobným počítačom (s MS Outlook) počas synchronizácie. Nemalo by to však vadiť, takéto riešenie uprednostnia multifunkčné jednotky založené na single procesovaní životných úkonov.
Nájdete aj na Handango

Written by rony

1 Comment

OttY

tak toto je pecka. Ako koncová jednotka to budem čo najskôr implementovať do svojho API. Už len naučiť riadiacu jednotku používať tento kanál.

Comments are closed.