Nakupovanie s mobilom

Poznáte to. Pobehujete po hypermarkete a míňate (kráčate popri nich) *koncové jednotky* s uchom prilepeným na mobile cez ktorý im ich *riadiaca jednotka* dáva inštrukcie k prevádzaným úkonom.


Potom nájdete chlapíka, ktorý *zúrivo listuje v SMSkách,* ktorými prichádzajú pokyny…
Popri nich pôsobiaci archaický kus *s kúskom papiera* – zrejme *dierny štítok* s pevne určeným programom.
Modernejšie pôsobí offline systém ďalšej výkonnej jednotky, ktorý funguje na základe *poznámok v PDA* (či smartphone) až po momentálnu vyššiu triedu *odfajkávajúcu si splnené úlohy* počas zaťažkávajúcej misie.
Okrem pomerne denervujúcej prvej jednotky sa všetky spoliehajú na *vopred pripravený sofistikovaný sled činností.* Chýbajúcu interaktivitu, ktorá umožní riadiacej jednotke modifikovať trasu alebo dopĺňať úlohy, by mohol priniesť software pre Windows Mobile smartphone Shopping List, ktorý ju nenáročným spôsobom pre riadiacu jednotku rozširuje práve o možnosť zasahovať až počas výjazdu koncovej jednotky.
Ako to preboha funguje?
Aplikácia sleduje prichádzajúce SMS. Pokiaľ riadiaca jednotka zvolí príslušné kľúčové slovo na začiatku textovej správy, napríklad *KUP,* tak nastúpi Shopping List.
Výkonná jednotka dostáva do svojho mobilu SMS: 'kup desat rozkov'. Shopping List ju spracuje a pridá do zoznamu vecí na kúpenie.
Samozrejmosťou u Shopping List sú tieto funkcie:
* pridávanie alebo editovanie položiek na kúpenie,
* nastavenie priorít každej položky a identifikovanie najnutnejších vecí za pomoci dobre vyzerajúcich ikoniek,
* zoradenie položiek podľa znenia alebo priority,
* filtrovanie podľa „aktívne“ alebo „vykonané“,
* vkladanie poznámok ku každej položke, pokiaľ je to nutné,
* vytváranie a spravovanie viacerých zoznamov podľa potreby a exportovanie a importovanie položiek medzi nimi.
Shopping List je teda výborná vec pre distribuované systémy so samostatnou výkonnou a riadiacou jednotkou, prípadne s viacerými menšími spotrebnými jednotkami.
Neponúka možnosť spolupráce cez ToDo (úlohy) a preto nedokáže aktualizovať dáta z osobným počítačom (s MS Outlook) počas synchronizácie. Nemalo by to však vadiť, takéto riešenie uprednostnia multifunkčné jednotky založené na single procesovaní životných úkonov.
Nájdete aj na Handango

Môže sa Vám ešte páčiť...

1 odpoveď

  1. OttY píše:

    tak toto je pecka. Ako koncová jednotka to budem čo najskôr implementovať do svojho API. Už len naučiť riadiacu jednotku používať tento kanál.