Nedostupný Spravodaj z dnešnej noci a rána

Spravodaj bol nedostupný z dôvodu disproporcie nastavení sieťových systémov v housingovom centre a preto prestali obsluhovať webhostingový server. Až do doby, keď bola pravá príčina odhalená sme predpokladali, že ide o HW závadu servera.

Written by rony

1 Comment

Comments are closed.