Pokutovať neúplné zmätočné a nesprávne dopravné značenie

You may also like...