Cenzúra

Cenzúra, zdroj: Wikipedia
Cenzúra (kontrola informácii), zdroj: Wikipedia
Censorship, zdroj: Wikipedia

Written by rony