PHPBB: Pekné názvy v interných odkazoch

V diskusnom fóre vložíte URL inej stránky toho istého fóra a ono sa to zobrazí nepekne ako viewtopic.php?id=blabla, a pritom PHPBB má databázu, v nej názvy vlákien, sekcií a kategórií. Prečo to doteraz autori neurobili ako INTELIGENTI, to nechápem. Liek však existuje.

phpBB logo forum

Postačí pomerne jednoduchý hack s doplnením do jediného súboru. FTPčkom si stiahnite zo zložky includes súbor functions_content.php a urobte si jeho zálohu. Pri preklepe ju vrátite ľahko naspäť. Pozor: úpravy v tomto súbore vám môžu celé fórum znefunkčniť, takže originál súboru rozhodne odložte.

Otvorte v poznámkovom bloku alebo inom jednoduchom editore kódu (nie Word ani iné takéto zverstvá). Nájdite riadok obsahujúci

 $text      = $relative_url; 

a upravte ho nasledovne

  $text      = fetch_forumtitle($url);

Potom nájdite

	$text  = htmlspecialchars($text);

a upravte na

	$text  = str_replace('&', '&', $text);

Teraz treba pridať dlhší kus kódu, musíme nájsť vhodné miesto. Nájdite riadok

 * make_clickable function

posuňte kurzor o pár riadkov vyššie, na prázdny riadok (tesne nad riadkom /**)

a tam vložte celý tento dlhý kus kódu

  /**
  * BartVB Show actual forumname or topic title instead of link to forum URLs
  */
  function fetch_forumtitle($url)
  {
    global $db, $auth;

    // Search for relevant URL parameters (preceded by '?' or 'amp;'
    if(preg_match_all('/(?:\?|&)([ptf])=(\d+)/', $url, $matches))
    {
      $post_id = $topic_id = $forum_id = 0;
      foreach($matches[1] as $set => $param)
      {
        switch ($param)
        {
          case 'p':
            $post_id = $matches[2][$set];
            break;
          case 't':
            $topic_id = $matches[2][$set];
            break;
          case 'f':
            $forum_id = $matches[2][$set];
            break;
        }
      }

      if ($forum_id != 0 && !$auth->acl_get('f_read', $forum_id))
      {
        return $url;
      }

      if ($topic_id != 0 || $post_id != 0)
      {
        $sql = "SELECT
            t.forum_id, topic_title, forum_name " . ($post_id != 0 ? ", username" : "") . "
          FROM " .
            ($post_id != 0 ? POSTS_TABLE . " p, " . USERS_TABLE . " u, " : "") .
            TOPICS_TABLE . " t
            LEFT JOIN " . FORUMS_TABLE . " f ON (t.forum_id = f.forum_id)
          WHERE " .
            ($post_id != 0 ? "post_id = $post_id AND p.topic_id = t.topic_id AND p.poster_id = u.user_id " : "topic_id = " . $topic_id);
        $result = $db->sql_query($sql);
        if($row = $db->sql_fetchrow($result))
        {
          if (!$auth->acl_get('f_read', $row['forum_id']))
          {
            return $url;
          }

          $username = ($post_id != 0) ? $row['username'] . " @ " : '';
          $forum_abbr = (preg_match('/^(\[.+\])/', $row['forum_name'], $matches)) ? $matches[1] . ' ' : '';
          return $username . $forum_abbr . $row['topic_title'];
        }
      }
      elseif ($forum_id != 0)
      {
        $sql = "SELECT forum_name FROM " . FORUMS_TABLE . " WHERE forum_id = " . $forum_id;
        $result = $db->sql_query($sql);
        if ($row = $db->sql_fetchrow($result))
        {
          return $row['forum_name'];
        }
      }
    }

    return $url;
  } 

Napísané na základe hacku Forum Link to Topic Title

Written by rony