Všeobecná úverová banka zmenila logo

A je celkom príjemné. Pôvodné logo je tiež kvalitné avšak v rámci revitalizácie povedomia ľudí je zmena pozitívna a v žiadnom prípade nový logotyp nepôsobí ako z lacného kraja. Oceňujem filigrantské vyriešenie dĺždňa nad písmenom u, ktoré činí u skratiek problémy typu má byť, nemá byť.
tlačová správa VÚB

Môže sa Vám ešte páčiť...