Čo nie je SPAM?

CDR.CZ si korenšpondovalo a ministerstvo vyhlásilo: za nevyžádanou reklamu např. nemusí být považováno oznámení navazující na předchozí jednání nebo obchodní korespondenci (neboť se nebude jednat o reklamu vůbec)


Text zo servera CDR.CZ prevzatý:

Opět Vás velice zdravím pane Bartoň,
a k Vašemu doplňujícímu dotazu týkajícímu se vymezení pojmu „obchodní korespondence““, Vám sdělujeme, že ve stanovisku, kterým jsme podávali odpověď na Váš předchozí dotaz, jsme uvedli, že „za nevyžádanou reklamu např. nemusí být považováno oznámení navazující na předchozí jednání nebo obchodní korespondenci (neboť se nebude jednat o reklamu vůbec)“.
Jedná se o situace, kdy podnikatelé vedou např. ústní nebo písemné jednání v obchodní záležitosti (tj. obchodní jednání) a v návaznosti na to učiní např. nabídku konkrétního zboží či služby e-mailem. Za obchodní korespondenci považujeme písemné sdělení v obchodní záležitosti.
S pozdravem Ing. Václav Beníšek, tisk. odd. MPO

Zdroj: CDR.CZ
Môj komentár:
Neostáva než súhlasiť (to aby niekto zasa nekuvikal, že obmedzujeme obchodníkom mailovanie – za prvé to ani nemôžeme fyzicky urobiť a za druhé nikto sa nedotýka dobrých kontaktov – tiež ma poteší mail obchodného partnera po rokovaní).

Môže sa Vám ešte páčiť...